Wat is een Transitievergoeding?

Uitkeringeninfo.nl geeft informatie over ww-uitkeringen, bijstandsuitkeringen en overige overheidsondersteunende middelen. Via het doorverbindnummer 0900-0269 (160cpg) komt u direct in contact met het UWV.

 

Op 1 juli 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid (WZZ) ingevoerd met daarin een aantal wijzigingen in de rechten en plichten voor zowel de werkgever als de werknemer. Eén van de nieuwe regelingen is de transitievergoeding. Wat houdt deze wet in en kun jij daar aanspraak op maken?

Wet Werk en Zekerheid

Inhoudsopgave

 1. Recht op Transitievergoeding
 2. Voorwaarden Transitievergoeding
 3. Berekening van de Transitievergoeding
 4. Meer rechten voor de werknemer
 5. Dossier opstellen

Recht op Transitievergoeding

Wanneer een werknemer wordt ontslagen moet de werkgever een transitievergoeding uitkeren. Dat is een compensatie bij ontslag en moet de voormalig werknemer ondersteunen tijdens het zoeken naar een nieuwe baan. Er zijn twee mogelijkheden waarin de transitievergoeding van toepassing is:

 • Wanneer het arbeidscontract wordt beëindigd.
 • Wanneer een tijdelijk contract niet verlengd wordt.

Daarnaast zijn er de volgende voorwaarden:

 • De werknemer moet minimaal twee jaar in dienst zijn geweest.
 • Als de werknemer ontslag neemt en aan kan tonen dat de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest.

De werkgever hoeft niet in alle gevallen een transitievergoeding uit te keren. In de volgende gevallen is dit niet verplicht:

 • Als het ontslag met wederzijdse instemming is overeengekomen.
 • Als de werknemer is ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen.
 • Na een faillissement of uitstel van betaling.

Bij het vaststellen van de transitievergoeding wordt gekeken naar het aantal dienstjaren. In het geval van één contract wordt alleen gekeken naar de dienstjaren van dit contract. Bij meerdere, opeenvolgende contracten worden deze jaren bij elkaar opgeteld als het gelijke arbeid betreft. Bijvoorbeeld bij een overstap van een uitzendbureau naar een direct dienstverband bij de werkgever. Bij een tussenperiode van maximaal zes maanden waar de werknemer niet bij dezelfde werkgever heeft gewerkt is er ook sprake van een doorlopend aantal jaren.

Blijkt u op basis hiervan geen recht te hebben op transitievergoeding dan kunt u contact opnemen met het UWV.

Berekening van de Transitievergoeding

De jaren worden geteld in periodes van 6 maanden. Dus 10 jaar is in feite 20 periodes. Per periode heb je recht op 1 zesde deel van het maandsalaris per periode van 6 maanden. Bij een dienstverband van langer dan 20 periodes geldt een vergoeding van 1 kwart maandsalaris per 6 maanden.

De maximum vergoeding bedraagt maximaal de hoogte van één jaarsalaris met een maximum van €76.000 bruto bij een standaard jaarsalaris van maximaal €76.000.

Meer rechten voor de werknemer

De invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid geeft in de meeste gevallen meer zekerheid en rechten aan de werknemer. Dat was te merken aan een piek in ontslagen juist voor de invoering van de nieuwe wet. Omdat de periode voor transitievergoeding geldt vanaf twee jaar dienstverband rijst de vraag of werknemers net zo bereid zijn langere contractperiodes aan te gaan als voorheen, aangezien er meer uitgekeerd moet worden na twee jaar. Een transitievergoeding is niet van toepassing als werknemer en werkgever onderling overeenkomen geen gebruik te maken van deze regeling. In de meeste gevallen is de transitievergoeding voordelig voor de werknemer.

Dossier opstellen

Bij een ontslag wordt door de kantonrechter beoordeeld op een nauwgezet dossier waarin de historie, eventuele conflicten en prestaties van de werknemer zijn opgenomen. Als gevolg van deze regeling worden er minder ontslagen toegekend omdat het dossier vaak niet sluitend is. Het is zowel voor de werkgever als de werknemer aan te raden een dossier op te stellen en bij te houden met alle noemenswaardige documenten en informatie betreffende het dienstverband met daarin onder meer functioneringsoverleg, conflictsituaties etc.

 

Meer over transitievergoedingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *