Verschillen tussen WW-uitkering en Bijstandsuitkering

Uitkeringeninfo.nl geeft informatie over ww-uitkeringen, bijstandsuitkeringen en overige overheidsondersteunende middelen. Via het doorverbindnummer 0900-0269 (160cpg) komt u direct in contact met het UWV contactcentrum.

Als je werkloos wordt krijg je geen salaris meer.

UWV contact voor bijstandsuitkeringJe moet je dan melden bij het UWV voor een uitkering. Het kan zijn dat je niet in aanmerking komt voor een WW-uitkering. In dat geval is het mogelijk dat je een Bijstandsuitkering ontvangt. We zetten de belangrijkste kenmerken van een WW-uitkering en een Bijstandsuitkering op een rij.

 

 

Inhoudsopgave

  1. WW-uitkering
  2. Bijstandsuitkering
  3. Recht op Bijstand

WW-uitkering

Als je een arbeidsovereenkomst hebt is de kans groot dat hierin een premie wordt afgedragen voor een eventuele WW-uitkering. Als je deze baan verliest dien je zo snel mogelijk een aanvraag in voor een uitkering, bij voorkeur direct nadat de einddatum van je contract bekend is. Je moet daarbij de volgende zaken regelen:

  • Schrijf je in bij het UWV.
  • Ga zo snel mogelijk solliciteren naar een nieuwe baan.
  • Houdt jouw sollicitaties bij in je persoonlijke Werkmap.

In het geval van (langdurige) ziekte of letsel, of bij zwangerschapsverlof en voor andere regelingen kun je ook terecht bij het UWV. Deze omstandigheden vallen niet binnen de WW-uitkering.

Bijstandsuitkering

Wanneer je niet in aanmerking komt voor een WW-uikering, of de termijn is verstreken, kun je worden doorverwezen naar de gemeente waar je woont voor een bijstandsuitkering. De WW-uitkering is een verzekering, de bijstandsuitkering is een recht voor inwoners van Nederland. Er zijn overigens ook meer plichten aan verbonden waaronder:

  • Je moet woonachtig zijn in een gemeente van Nederland en dit aan kunnen tonen.
  • Je moet solliciteren en aangeboden werk accepteren, en proberen te behouden.
  • Je moet de Nederlandse taal redelijk beheersen, anders kun je na enkele maanden gekort worden op jouw uitkering.

In het geval van een Bijstandsuitkering wordt niet gekeken naar de hoogte van je voorgaande salaris, er wordt wel gekeken naar je totale vermogen. Als je teveel geld op de bank hebt moet je dat eerst gebruiken. Bij een hypotheek wordt gekeken naar de overwaarde van het huis. Bij een WW-uitkering wordt een persoonlijke berekening gemaakt op basis van jouw arbeidsverleden.

Bij het zoeken naar werk wordt er bij een Bijstandsuitkering minder rekening gehouden met opleiding of capaciteit. Uiteraard wil de gemeente je plaatsen in een passende arbeidssituatie, maar je moet in principe elke aangeboden baan accepteren. Bij een WW-uitkering heb je meer vrijheid in solliciteren, met name in de eerste maanden. Je moet wel minimaal vier maal in vier weken een sollicitatie indienen en deze registreren in de Werkmap van het UWV.

Recht op Bijstand

In principe heeft iedereen recht op een Bijstandsuitkering wanneer je zelf niet in je levensonderhoud kunt voorzien. Dat is het “sociale vangnet” zoals we die kennen in Nederland. Het is de gemeente waarin je woont die zorg draagt voor deze uitkering, en die je zal begeleiden in het zoeken naar een baan. Bij personen met beperkte toegang tot de arbeidsmarkt kunnen er specifieke afspraken gemaakt worden.

De WW-uitkering is een verzekering die beschikbaar is voor de meeste mensen in loondienst. Via het UWV kan deze uitkering worden toegewezen als je voldoet aan de gestelde eisen. Het is daarmee geen basisrecht. Een ZZP-er die zelf geen regeling heeft getroffen heeft bijvoorbeeld geen recht op een WW-uitkering maar kan wel in aanmerking komen voor een Bijstandsuitkering. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV, bekijk de pagina UWV Contact of ga het UWV bellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *