UWV storing

Wat te doen bij een UWV storing

Wanneer je tijdelijk werkloos bent en een uitkering ontvangt zal je veel moeten regelen via het UWV. Bij een storing kan de website moeilijk of niet bereikbaar zijn. Wanneer er informatie moet worden ingediend kan dat voor veel problemen zorgen. Ook bij uitbetalingen bij het UWV kunnen er storingen ontstaan wat het voldoen van diverse rekeningen onmogelijk kan maken. In dit artikel lees je alles over storingen bij het UWV, de oorzaken en de oplossingen.

In geval van een storing bel dan 0900-0269 (160cpg) en u wordt direct doorverbonden met de Klantenservice van het UWV. Uitkeringeninfo.nl is niet verbonden of aangesloten bij het UWV.UWV storinguwv storing

 

De meest voorkomende storingen bij het UWV

Wanneer er een storing is in de achterliggende software wordt dat bekend gemaakt via de website. Als die ook niet bereikbaar is kun je bellen naar het betaalde informatienummer van het UWV. Ook via Twitter worden storingen bekend gemaakt. De meest gehoorde klachten wat betreft storing bij UWV zijn:

 

 1. De website Werk.nl is niet bereikbaar.

storing werk.nlDit is de website waar alle vacatures geplaatst worden. Wanneer er een storing Werk.nl zich voordoet kan een uitkeringsgerechtigde niet het huidige aanbod van vacatures bekijken en niet solliciteren op een nieuwe baan. Houd er rekening mee dat de vacatures meestal via andere websites en uitzendbureaus binnenkomen op Werk.nl. Als er een Werk.nl storing is kunnen vacatures wellicht wel via de pagina van de aanbieder zelf ingelezen worden.

 

 1. UWV Werkmap storing

De Werkmap is niet bereikbaar. In de Werkmap worden veel persoonlijke zaken geregistreerd en de uitkeringsgerechtigde moet via de Werkmap documenten toevoegen en informatie verschaffen. Wanneer je ne
t kunt inloggen op de Werkmap is het verstandig eerst te controleren of het verificatieproces goed doorlopen is. Zorg dat er een geldige DigiD code wordt gebruikt alvorens contact op te nemen met het UWV. Een Mijn UWV storing zorgt ervoor dat de Werkmap ook niet beschikbaar is.

 

 1. Mijn Overheid storing

Dit is de digitale brievenbus waarin u berichten kunt vinden van de overheid. Inloggen gaat via DigiD. Het kan zijn dat er een storing is bij Mijn Overheid, dit is niet per definitie gekoppeld aan een UWV storing.

 

 1. WW-uitkering

Er zijn mensen die niet in staat zijn hun WW te beëindigen. Als een uitkeringsgerechtigde een nieuwe baan heeft gevonden kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op een WW-uitkering. Als deze niet wordt opgezegd kunnen er problemen ontstaan. In het beste geval zal de uitkering in een later stadium terugbetaald moeten worden, in het slechtste geval kan er een boete worden geheven. De voormalig uitkeringsgerechtigde zal vervolgens aan moeten tonen dat de uitkering niet opgezegd kon worden, maar dat er wel pogingen ondernomen zijn.

Op dit moment zijn problemen met het indienen van inkomsten erg groot. Dit is vaak niet mogelijk terwijl het wel verplicht is. Het UWV heeft deze storingen erkent en geeft aan dat dit niet zal leiden tot sancties. Maar het is wel zeer storend en kan frustraties en onzekerheid tot gevolg hebben.

 

Storingen volgens het UWV

Het UWV heeft een aantal punten opgesteld die mensen kunnen volgen wanneer de website, of een deel daarvan niet bereikbaar is:

 • Als het niet mogelijk is een verbinding te maken tijdens een storing UWV site zullen ze dit op de website van uwv.nl aangeven. Daarbij wordt aangeven vanaf welk tijdstip de storing actief is en of u melding moet maken via de verzuimmelder of een papieren formulier.
 • Als het niet mogelijk is om meldingen te plaatsen wordt verzocht eerst uwv.nl te bezoeken en te controleren of er een algemene storing is. Daarna kan er telefonisch contact worden opgenomen met het UWV op telefoonnummer 0900 9295 tegen een starttarief van 4,5 eurocent en vervolgens 4 eurocent per minuut plus de gebruikelijke belkosten.
 • Wanneer een melding te laat is binnengekomen is er geen boete over de eerste 48 uur van de storing.
 • Wanneer de storing langer aanhoudt dan 48 uur dient de verzuimmelder te worden ingevuld of een papieren formulier. Dit bericht zal op uwv.nl worden geplaatst.
 • Wanneer het systeem weer operationeel is wordt dit kenbaar gemaakt via uwv.nl

storing uwvUit bovenstaande gegevens blijkt dat de informatievoorziening in principe altijd verloopt via uwv.nl. Er wordt geen aandacht besteed aan de mogelijkheid van een storing op de website van uwv.nl zelf. Formulieren zijn toegankelijk via de reguliere website, bij de verzuimmelder moet worden ingelogd op het werkgeversportaal.

 

Inkomstenformulier WW

Iedereen die na juli 2015 werkloos is geworden is verplicht maandelijks een inkomstenformulier WW in te vullen. Dit moet via de persoonlijke Werkmap ingevuld worden op de website van het UWV. In het geval van een storing is dit niet mogelijk. Omdat de uiterste inzendtermijn voor iedereen gelijk is zorgt dit regelmatig voor een overbelasting van het systeem. Dit probleem speelt al langere tijd en wordt verweten aan een nieuw systeem. Wellicht zou het UWV niet voor alle uitkeringsgerechtigden dezelfde datum moeten stellen om zo het dataverkeer te kanaliseren.

De politiek heeft nog niet ingegrepen bij deze storingen. Wel zijn er meer fraudecontroleurs aangesteld. Er wordt voorbijgegaan aan de mogelijkheid dat “fraudeurs” wellicht niet in staat waren het inkomstenformulier op tijd in te dienen.

Het niet kunnen invullen van de betalingsspecificatie is de meest voorkomende storing bij het UWV. Dat is een probleem voor de uitkeringsgerechtigde omdat de uitbetaling pas na het indienen van het inkomstenformulier wordt uitgevoerd. Dan kan het nog drie tot tien werkdagen duren voor de persoon in kwestie de uitbetaling op de rekening zal ontvangen.

 

Betalingsspecificaties

Normaal gesproken worden betalingsspecificaties beschikbaar gesteld via de online portal. Als hier een UWV storing betaling plaatsvindt is deze informatie niet beschikbaar. In 2013 heeft een storing dusdanig lang geduurd dat het UWV overging tot het verzenden van betalingsspecificaties op papier.

 

Andere problemen die tijd kosten

Naast de storingen zijn er ook andere zaken die dusdanig veel tijd kosten dat uitkeringsgerechtigden in de problemen geraken. De zwangerschapsuitkering kan bijvoorbeeld pas vier weken van tevoren worden aangevraagd terwijl de beslissing acht weken op zich kan laten wachten. De achterstallige uitkering zal dan op een later tijdstip voldaan worden, maar dat kan voor veel mensen financiële gevolgen hebben. Als dat nog gepaard gaat met een storing zijn de consequenties nog ingrijpender.

Daarnaast zijn er in de communicatie en hulpverlening ook klachten te noteren. Dit zijn de meest voorkomende klachten die mensen aangeven:

 • De telefonische helpdesk is niet te bereiken wegens een storing.
 • De telefonische helpdesk is wel te bereiken maar mensen worden niet op de juiste wijze geholpen.
 • Terugbelverzoeken worden niet uitgevoerd.
 • Er wordt tegenstrijdige informatie verstrekt door verschillende personeelsleden van het UWV.
 • De chat voor doven en slechthorenden werkt niet.

 

Opgave van inkomsten

Personen die een WW-uitkering ontvangen dienen voor de eerste dag van de maand eventuele inkomsten door te geven aan het UWV. Als er een storing plaatsvindt is dit niet altijd mogelijk. Er zijn ook gevallen bekend van geplande werkzaamheden in de periode van indienen. Normaal gesproken wordt dit door het UWV niet als verzuim van verplichting van opgaaf gezien binnen de eerste 48 uur na storing, maar een uitkeringsgerechtigde weet niet automatisch wanneer de website weer online is.

 

Storing UWV betaling

Normaal gesproken wordt de uitkering binnen drie tot tien dagen na het indienen van de inkomstenverklaring op de rekening bijgeschreven. In het geval van storing bij uitbetaling komt het voor dat dit langer duurt. Wanneer er een vertraging bestaat tussen het indienen en een vertraging bij het uitbetalen kan dit voor veel mensen financiële consequenties ten gevolg hebben. Huur die niet betaalt kan worden, of abonnementen met automatische incasso. Hoewel er in sommige gevallen geen boetes worden toegekend bij te laat indienen geeft UWV geen compensatie voor boetes van andere partijen. Als de storing uitbetaling UWV vanwege te laat uitkeert is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met organisaties en instanties waar je contracten hebt lopen. Hiermee kunnen boetes wegens wanbetaling hopelijk worden vermeden, zeker als het aantoonbaar een kwestie van overmacht betreft.

 

Wanneer is de storing bij het UWV verholpen?

In een aantal gevallen worden onderhoudswerkzaamheden vooraf aangegeven. In dat geval staat er een begintijd en een eindtijd. Vaak worden dit soort werkzaamheden in de nacht uitgevoerd, op rustige momenten. Helaas is het bij een acute storing niet duidelijk wanneer de UWV website weer online is. Je zult zelf de status in de gaten moeten houden. Er zijn via internet diverse websites die storingen van bekende websites in kaart brengen en de actuele status tonen. Via de Twitter pagina van het UWV zal een herstel doorgaans ook worden vermeld.

Het zou goed zijn als er een tekst bericht naar alle uitkeringsgerechtigden verzonden zou worden als de website weer naar behoren werkt. Dit zal waarschijnlijk niet gebeuren omdat het risico dan bestaat dat er teveel mensen tegelijkertijd de website van het UWV weer trachten te bezoeken waardoor het probleem zich weer kan voordoen.

 

Noodscenario betekent “blijven proberen”

UWV heeft aangegeven een noodscenario te hebben opgesteld bij storingen. Wanneer het niet mogelijk blijkt om de inkomensverklaring in te vullen wordt aangeraden het opnieuw te proberen tot het wel lukt. Blijkbaar kunnen mensen mondjesmaat dit formulier indienen. Naast de onzekerheid voor de uitkeringsgerechtigde kost dit ook kostbare tijd. Elke keer als de persoon in kwestie de website opent is het weer een gok of het formulier deze keer wel is in te dienen.