UWV Contact | Amsterdam | 0900-0269 (160cpg)

tel-icoon Bel 0900-0269 (160cpg) en u wordt direct doorverbonden met de klantenservice UWV Amsterdam. Uitkeringeninfo.nl is niet verbonden of aangesloten bij het UWV.

UWV Amsterdam bellen

Telefoonnummer UWV Amsterdam en bijbehorend tarief is ook tegen een ander tarief beschikbaar. Kijk op de officiële website van het UWV.

home-icoon www.uwv.nl

UWV contact:
De medewerkers van de klantenservice van het UWV Amsterdam zijn op werkdagen van 8:00-17:00 uur telefonisch bereikbaar.

 


Over het UWV

UWV verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen ze grotendeels via online dienstverlening en samen met klanten, experts en partners.

Hun dienstverlening
Burgers stellen hoge eisen aan de dienstverlening van overheid en bedrijfsleven. Ze willen toegankelijke dienstverlening op maat. De overheid wil dat burgers zelf hun zaken regelen. Vanuit dit beleid krijgen uitvoeringsinstellingen, zoals UWV, minder budget. UWV gaat hun werk met minder mensen vanuit minder panden doen. Ze automatiseren hun processen en digitaliseren hun dienstverlening.

Hun dienstverlening: noodzaak én kans
UWV heeft veel formulieren en transacties gedigitaliseerd. Mensen die hun baan verliezen kunnen hierdoor vanuit huis een WW-uitkering regelen. 95 procent van de aanvragen verloopt digitaal. Hierdoor is UWV in staat WW-aanvragen snel te verwerken: in 98 procent van de gevallen ontvangen nieuwe WW’ers binnen 4 weken de eerste betaling. WW’ers krijgen de eerste 3 maanden van hun werkloosheid alleen online ondersteuning. Daardoor blijft er capaciteit beschikbaar om mensen te helpen die het zonder persoonlijke ondersteuning niet redden.

Hulp op locatie
Burgers die niet met computers overweg kunnen, helpt UWV op locatie. UWV nodigt ook zelf mensen uit als ze merken dat mensen geen gebruikmaken van de digitale middelen, zoals de Werkmap.

Eén digitale toegangspoort
UWV wil burgers eind 2015 via 1 enkele poort toegang bieden tot een digitale omgeving waar ze al hun zaken op een veilige en gemakkelijke manier met UWV kunnen regelen. Ook voor werkgevers, gegevensafnemers, gemeenten en andere partners stellen ze steeds meer diensten en informatie online beschikbaar.

Werken aan verbetering
Het ontwikkelen van het online dienstverleningsconcept is complex. Ze willen dit zorgvuldig doen. Ze werken de komende jaren door aan de verbetering van de stabiliteit en performance van hun websites. Periodiek voeren ze (aangekondigde) onderhoudswerkzaamheden uit. Als de sites langdurig uit de lucht zijn, bieden ze alternatieven en krijgen hun klanten meer tijd om bijvoorbeeld hun sollicitatieactiviteiten en andere taken door te geven. Tegelijkertijd werken ze samen met klanten aan het verbeteren van de functionaliteit en het gebruiksgemak van hun sites.

Werkzoekenden
Werkzoekenden met een WW-uitkering zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. Zij krijgen de eerste 3 maanden van hun werkloosheid online ondersteuning via werk.nl. Daarna kan de adviseur werk van UWV de werkzoekende via de Werkmap uitnodigen voor een periode van e-coaching. UWV ontwikkelt voor werkzoekenden online trainingen en webinars die hen ondersteunen in hun zoektocht naar werk.

Intensieve begeleiding
Mensen die dat echt nodig hebben, komen in aanmerking voor intensievere dienstverlening. Het gaat dan bijvoorbeeld om oudere werkzoekenden, mensen met een arbeidsbeperking en mensen die in de WW terechtkomen doordat ze geen recht (meer) hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Aan hen biedt UWV vooral groepsgewijze trainingen, netwerkbijeenkomsten en speeddates. Voor een kleine groep blijft intensieve persoonlijke dienstverlening mogelijk.

Werkloos? Bekijk de Checklist WW


Om UWV (0900-9294) direct te bellen betaalt u € 4 cent per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten.