Uitkering na Faillissement

uwv contact bij faillisementenHet is een actueel thema; steeds meer grote winkelketens staan op de rand van faillissement, of zijn reeds gevallen. Dat heeft ingrijpende gevolgen, niet in de laatste plaats voor de werknemers. Wat zijn jouw rechten en plichten als je een baan verliest door faillissement?

 

Inhoudsopgave

  1. Personeel staat achter in de rij
  2. Faillissementsuitkering
  3. Sollicitatieplicht
  4. Doorstart

Personeel staat achter in de rij

Bij een faillissement zijn meestal veel schuldeisers betrokken. Denk hierbij aan de eigenaar van het pand die lange tijd geen huur heeft ontvangen, leveranciers die niet betaald zijn voor hun goederen, gas, licht, water, administratiekantoren, noem maar op. Personeel kan ook getroffen worden, veel werknemers kiezen ervoor om onbetaald door te werken in de hoop dat het salaris snel komt.

Als werknemer kun je na een faillissement een loonvordering indienen. Die dien je in bij de curator. In de tussentijd ontvang je een uitkering via het UWV op grond van betalingsonmacht. Helaas sta je met een loonvordering vaak achter in de rij, de kans dat de loonvordering daadwerkelijk iets op gaat leveren is beperkt. Wees behoedzaam wanneer jouw werkgever jouw salaris regelmatig niet op tijd betaalt, dat kan een teken zijn van financiële problemen.

Faillissementsuitkering

Als je in aanmerking komt voor een faillissementsuitkering bij het UWV zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De rechter heeft de werkgever failliet verklaard.
  • De werkgever heeft uitstel van betaling gekregen.
  • De rechtbank geeft een schuldsaneringsregeling af.

Je hebt vervolgens recht op een aantal zaken via het UWV:

  • Je ontvangt achterstallig loon over een periode van maximaal 13 weken voor de opzegdatum van het contract.
  • Je ontvangt het loon voor de opzegtermijn van jouw contract, normaal gesproken 4 tot 6 weken.
  • Je ontvangt vakantiegeld, pensioenfondsen etc. voor een periode van maximaal 12 maanden voor het einde van jouw contract.

Als de periode van de faillissementsuitkering is verstreken kun je in aanmerking komen voor een reguliere WW uitkering. Zorg dat je de aanvraag voor een uitkering op tijd doet, als je weet dat je binnenkort werkloos zult zijn moet je zo snel mogelijk een aanvraag indienen bij het UWV en dus snel het UWV bellen.

Sollicitatieplicht

Als je in aanmerking komt voor een uitkering heb je ook een sollicitatieplicht. Dat betekent dat je actief op zoek moet gaan naar een nieuwe baan. Bij een dreigend faillissement kan dat een belangrijke afweging zijn. Hoop je dat alles goed komt, of ga je voor een nieuwe baan?

Doorstart

Het komt vaak voor dat na een faillissement een andere partij de merknaam en filialen over wil nemen voor een doorstart. In dat geval zal jouw contract niet meer van toepassing zijn. Als de nieuwe eigenaar door wil gaan met oud personeel worden nieuwe contracten gesloten. De praktijk wijst uit dat nieuw personeel aannemen contractueel eenvoudiger is voor de werkgever dan de overname van bestaand personeel. Juich dus niet te vroeg als een nieuwe eigenaar een doorstart maakt, jouw baan is daarmee niet direct veilig gesteld.

Werkloos worden is altijd vervelend, in het geval van een faillissement brengt het aanvullende problemen met zich mee. Neem tijdig contact op met het UWV en laat je inlichten over de mogelijkheden. Bezoek de pagina UWV contact om het UWV te bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *