Sociale uitkeringen bij vrijwilligerswerk

Er zijn veel Nederlanders die vrijwilligerswerk uitvoeren. Dat kan naast een reguliere baan, of voor mensen die zich buiten het arbeidsproces bevinden en hun tijd nuttig willen besteden. Omdat een aantal soorten vrijwilligerswerk gepaard gaan met een vergoeding is het niet altijd duidelijk of dit consequenties heeft voor de sociale uitkeringen die een vrijwilliger ontvangt. Op deze pagina geven we daar wat meer informatie over.

Mag iemand met een uitkering ook vrijwilligerswerk verrichten?

Ja, iemand die een sociale uitkering ontvangt mag zich in principe ook inzetten als vrijwilliger, mits er voldaan wordt aan specifieke voorwaarden.

Dit zijn de voornaamste aandachtspunten om rekening mee te houden wanneer je een sociale uitkering ontvangt:

● Het vrijwilligerswerk moet onbetaald zijn, het is overigens wel mogelijk dat onkosten gedeclareerd worden of dat er gebruikt wordt gemaakt van een vrijwilligersregeling.
● Het werk wordt uitgevoerd bij een organisatie die zelf geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen, of het betreft een sportvereniging, sportinrichting of een ANBI.
● Het vrijwilligerswerk mag niet in de weg staan van betaalde arbeid.

Op basis van de verschillende uitkeringen kunnen er aanvullende regels gesteld worden met het oog op vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersvergoeding bij een bijstandsuitkering

Wanneer iemand een bijstandsuitkering ontvangt is het toegestaan vrijwilligerswerk uit te voeren, dit moet wel altijd gemeld worden bij de uitkeringsinstantie. Vanaf 1 april 2017 is dit bedrag vastgesteld op maximaal 150 euro op maandbasis met een maximum van 1500 euro per jaar. De gemeente mag ook kiezen een premie in één of twee keer uit te keren met een maximale vergoeding van 2340 euro op jaarbasis. Andere instanties mogen dit bedrag verstrekken met instemming van het college van B&W. Zolang er geen sprake is van een vrijwilligersvergoeding heeft de premie geen gevolgen voor de hoogte van de uitkering. Wanneer er zowel een premie als een vrijwilligersvergoeding wordt uitgekeerd zal de premie onder de inkomstenbelasting vallen.

Participatiewet en sociale uitkeringen

Deze participatiewet heeft de oude Wet werk en bijstand vervangen, het doel van deze wet is zoveel mogelijk mensen met en zonder een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Het uitvoeren van vrijwilligerswerk mag daarmee de kans op een betaalde baan niet beperken. Wanneer er een betaalde baan wordt aangeboden zal de ontvanger van de sociale uitkering dit ook moeten accepteren. Wanneer een combinatie van vrijwilligerswerk en een betaalde baan niet mogelijk blijkt zal de persoon het werk als vrijwilliger moeten staken. In je vrije tijd mag je uiteraard wel vrijwilligerswerk verrichten.

Vrijwilliger met een WW-uitkering

Wanneer iemand binnen de werkloosheidswet minder uren werkzaam is dan voorheen of in het geheel niet werkzaam is wordt de uitkering bepaald op het arbeidsverleden. Het is toegestaan om als vrijwilliger werkzaamheden te verrichten mits de persoon beschikbaar blijft voor een baan. Vrijwilligerswerk moet altijd gemeld worden bij de UWV. Het werk mag ook geen betaalde baan verdringen, dit is het geval wanneer er in het voorafgaande jaar iemand betaald is voor dezelfde werkzaamheden.

Er zijn verschillende soorten sociale uitkeringen met ieder hun eigen regels, wanneer men als vrijwilliger aan de slag wil gaan is het belangrijk om vooraf contact op te nemen bij de verstrekker van deze uitkering om later problemen en eventuele naheffingen of kortingen te voorkomen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *