UWV is 1,2 miljard minder kwijt aan uitkeringen

 

Uitkeringeninfo.nl geeft informatie over ww-uitkeringen, bijstandsuitkeringen en overige overheidsondersteunende middelen. Via het doorverbindnummer 0900-0269 (160cpg) komt u direct in contact met het UWV.

 

Dit staat in de Juninota 2016 die UWV aan minister Asscher heeft aangeboden. Ook de uitgaven voor de faillissementsuitkeringen dalen onder invloed van de aantrekkende economie. De sterke afname van de WW-lasten zorgt ervoor dat de vermogenspositie van de UWV-fondsen voor het eerst sinds 2010 is verbeterd.

Het aantal WW-uitkeringen neemt met 12,5 procent af van 450.000 begin dit jaar naar 394.000 eind 2017. De uitkeringslasten van de WW dalen met 1,2 miljard euro, wat staat voor ongeveer 23 procent. Het verschil in percentages is te verklaren door de nieuwe WW-wetgeving, waarbij de uitkering in veel gevallen een loonaanvulling op een nieuwe, lager betaalde baan is geworden. Hierdoor neemt het aantal uitkeringen minder hard af.

Ook de uitkeringslasten voor WIA, Wajong en IOW zijn neerwaarts bijgesteld, maar in mindere mate dan bij de WW. Ten opzichte van de Januarinota, die UWV begin dit jaar publiceerde, mag het Kabinet rekenen op een meevaller op de uitkeringslasten van 138 miljoen euro.

Uitkeringslasten faillissementen omlaag

De uitkeringslasten voor faillissementsuitkeringen dalen dit jaar met 15 miljoen euro, ondanks een aantal grote faillissementen begin dit jaar. In 2017 verwacht UWV een afname van nog 28 miljoen euro. Dit betekent een daling van 296 miljoen naar 253 miljoen euro tussen 2015 en 2017.

Vermogenspositie UWV-fondsen verbeterd

Voor het eerst sinds 2010 is de vermogenspositie van de UWV-fondsen verbeterd en neemt het negatieve fondsvermogen iets af. Eind 2015 bedroeg het tekort 10 miljard euro en zal naar verwachting dalen naar 9,4 miljard eind 2017. Het tekort doet zich vooral voor bij het Algemeen Werkloosheidsfonds, waaruit de WW-uitkering na een half jaar werkloosheid wordt gefinancierd. Het negatieve fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

Samenvoeging WGA vast/flex

In 2017 worden de WGA-verzekeringen voor vast en flex personeel samengevoegd tot één verzekering met één premie. Nu betalen werkgevers nog voor beide WGA-verzekeringen een aparte premie. Het eigenrisicodragerschap waar werkgevers voor kunnen kiezen heeft vanaf 2017 betrekking op de samengevoegde WGA. De samenvoeging heeft geen invloed op de hoogte van de gemiddelde WGA-premie voor publiek verzekerde werkgevers.

Bron: UWV