UWV Bellen

uwv contact Bel 1838 (90cpm) en u wordt direct doorverbonden met de Klantenservice van het UWV. Uitkeringeninfo.nl is niet verbonden of aangesloten bij het UWV.UWV bellenTelefoonnummer UWV en bijbehorend tarief is ook tegen een ander tarief beschikbaar. Klik hier voor de officiële website van UWV.

Wat is het nummer van het UWV?

Via 0900-0269 komt u direct in contact met een medewerker van het UWV. Er zijn echter meerdere telefoonnummers voor specifieke afdelingen binnen het UWV.

AFDELING: TELEFOONNUMMER:
Werkgevers 0900-9295
UWV Zakelijk 088-8982010

home-icoon www.uwv.nl

UWV contact:
De medewerkers van de klantenservice van UWV zijn


Wat is het UWV?

Op het moment dat je werkeloos wordt zul je in contact treden met het UWV. Dat kan onder andere via het UWV telefoonnummer 0900-9294 (4 cent per minuut). Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen voert diverse werkgeversverzekeringen uit waaronder de WW, WAO, WAZ, WIA, WAZ, WAZO en de Ziektewet. Het UWV werkt onder toezicht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Er bestaan vier verschillende categorieÎn uitkeringen waar het UVW voor verantwoordelijk is:

Werkloosheid

Naam uitkering: WW

Als je binnenkort werkloos wordt omdat de arbeidsovereenkomst afloopt, of in geval van ontslag is het belangrijk om snel naar een nieuwe baan te zoeken. Als er niet direct een passende baan gevonden kan worden kun je een beroep doen op de WW uitkering. Er zijn UWV Telefoonverschillende stappen om te doorlopen:

  • Vraag een DigiD aan als je die nog niet hebt, dit is nodig om je te registreren bij het UWV. Een nieuwe aanvraag duurt vijf werkdagen.
  • Schrijf je in als werkzoekende bij het UWV. Dat is mogelijk vanaf het moment dat je zeker bent dat je ontslagen wordt. Je hoeft dus niet te wachten tot het contract afgelopen is. Inschrijven gaat via werk.nl met de DigiD code.
  • Vanaf ÈÈn maand voor afloop van je contract tot ÈÈn week na afloop van het contract kun je een WW-uitkering aanvragen. Dit verloopt via een online formulier, je moet hiervoor inloggen met DigiD.
  • Vervolgens moet je de volgende documenten overleggen: de laatste loonstrook, het laatste arbeidscontract en het bankrekeningnummer.

Na aanvraag kun je de status online volgen in je eigen profiel. Bij ontbrekende gegevens wordt er telefonisch door het UWV contact opgenomen. Uiterlijk vier weken na het indienen van een aanvraag volgt een beslissing.

Ziekte

Naam uitkering: WAO, WAZ, WIA

Bij een ziekte korter dan twee jaren zijn er twee mogelijkheden: Loondoorbetaling en Ziektewet-uitkering. Als je nog een werkgever hebt kom je in aanmerking voor Loondoorbetaling, zonder werkgever kom je in aanmerking voor de Ziektewet-uitkering. Voor ziekte die langer duurt dan twee jaar bestaan er andere regelingen WAO, WAZ en WIA.

Bij ziekte moet dit zo snel mogelijk worden gemeld bij de werkgever., deze zal vervolgens melding doen bij de arbodienst of de bedrijfsarts. De werkgever zal de uitkering betalen voor een maximale periode van twee jaar of tot afloop van het lopende contract. Ziekte is geen reden voor ontslag. Bij een arbeidsovereenkomst korter dan vier weken wordt je door het UWV gezien als persoon zonder werkgever.

  • WAO: De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt voor personen die UWV bellenvoor 1 januari 2004 ziek zijn geworden en bij wie de situatie ongewijzigd is. Als je eerder in de WAO hebt gezeten en weer ziek wordt is het mogelijk dat je weer in aanmerking komt voor de WAO.
  • WAZ: De WAZ was de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen voor 1 augustus 2004. Alleen wanneer je voor 1 augustus 2004 als arbeidsongeschikt bent aangemerkt kun je opnieuw in aanmerking komen voor een WZA regeling.
  • WIA: Dit is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als je bijna twee jaar ziek bent en door jouw ziekte niet meer dan 65% van je reguliere salaris kunt verdienen, kom je wellicht in aanmerking voor een WIA uitkering. Bij een WIA uitkering blijf je zoveel mogelijk werken. De WIA uitkering wordt onderverdeeld in twee soorten; de IVA en de WGA. In het geval van de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten is de kans op herstel zeer klein, bij de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten is er een kans dat je gedeeltelijk (in de toekomst) kunt werken.

Arbeidsbeperkt

Naam uitkering: Wajong

Bij een arbeidsbeperking in geval van ziekte of een handicap kun je in aanmerking komen voor een Wajong uitkering. Je wordt hiervoor getoetst op jouw mogelijkheden om te werken. Het kan zijn dat er een andere geschikte baan gevonden kan worden die past bij jouw ziekte of handicap. Als je niet beschikt over arbeidsvermogen ontvang je een Wajong uitkering. Je dient eerst een Beoordeling arbeidsvermogen aan te vragen via uw contact UWV.

Zwangerschap, pleegzorg en adoptie

Naam uitkering: WAZO

Als je zwanger wordt binnen een dienstverband heb je recht op WAZO (zwangerschaps- en bevallingsuitkering of zwangerschaps- en bevallingsverlof). Het UWV betaalt de uitkering aan jouw werkgever die het vervolgens aan je zal uitkeren.

Als je zwanger wordt en reeds een WW of WGA uitkering ontvangt van het UWV heb je ook recht op een WAZO uitkering. Dit geldt niet voor een WAO, Wajong, IVA, LAU of VVU uitkering. In dat geval loopt de bestaande uitkering door.

Als je zwanger wordt en je bent ZZP-er kun je in aanmerking komen voor een ZEZ uikering. De hoogte van deze uitkering wordt bepaalt op basis van de gewerkte uren en/of voorafgaande inkomsten. Deze uitkering heeft een variabele looptijd met een standaard looptijd van 16 weken.

Werk Zoeken

UWV contact CWI Werk.nlIn de eerste drie maanden van een WW periode is de werkzoekende zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een nieuwe baan. Hiervoor is de website werk.nl ingericht waar diverse vacatures van verschillende aanbieders geplaatst worden. Mocht de uitkeringsgerechtigde na drie maanden zelf nog geen baan hebben gevonden zal het UWV hier bij assisteren. De werkzoekende wordt dan via de Werkmap uitgenodigd voor e-coaching en diverse webinars.

Digitalisering van diensten

Steeds meer diensten van het UWV vinden plaats via internet. Op dit moment verloopt 95% van de aanvragen via internet, daarmee worden de verwerkingstijden aanzienlijk verkort. In 98% van de gevallen ontvangt een WW-gerechtigde binnen vier weken de eerste uitbetaling. De eerste drie maanden van de WW periode kan de ontvanger alleen een beroep doen op online ondersteuning. Personen die niet, of niet voldoende kunnen werken met de digitale Werkmap bestaan er mogelijkheden voor persoonlijke begeleiding op locatie.

De bereikbaarheid van het UWV portaal is niet optimaal, er is regelmatig kritiek geuit op de bereikbaarheid en digitale dienstverlening. Bij onderhoudswerkzaamheden kan het UWV meer tijd verlenen om bepaalde informatie in te dienen, zoals sollicitaties. Het is de bedoeling om alle zaken voor burgers onder te brengen in ÈÈn portaal.

Conclusie

Als je binnenkort werkloos wordt is het van belang om je zo snel mogelijk te melden bij het UWV met een DigiD code via de online portal van het UWV. Of bel met het telefoonnummer UWV. De toetsing duurt in principe niet langer dan vier weken. Je bent in beginsel zelf verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe baan, na drie maanden kun je hierbij hulp krijgen via het UWV.